woldstraat meppel

Meppel - Het college van Meppel legt het concept detailhandelsbeleid 'De compacte stad' zes weken ter inzage. Met het nieuwe detailhandelsbeleid speelt Meppel in op de huidige en verwachte ontwikkelingen op het gebied van winkelen.

Uitgangspunt is het compacter maken van de binnenstad en haar tegelijk beschermen en versterken. Leegstand en aanloopstraten zijn de komende jaren onderwerp van gesprek met externe partijen. Het nieuwe detailhandelsbeleid vervangt het oude detailhandelsbeleid uit 2013.

Waar kunt u het detailhandelsbeleid inzien?
Het concept detailhandelsbeleid Meppel ligt ter inzage van 14 september tot en met 26 oktober 2016 op het Stadhuis van Meppel, Grote Oever 26 te Meppel. U kunt het concept ook downloaden (PDF, 2,2 MB).

Hoe kunt u uw inspraakreactie kenbaar maken?
Op grond van de inspraakverordening wordt vermeld dat op dit moment de gelegenheid wordt geboden een zienswijze op grond van de gemeentelijke inspraakverordening over dit voornemen naar voren te brengen. Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u reageren op het concept detailhandelsbeleid Meppel, de compacte stad. Zienswijzen kunt u indienen bij burgemeester en wethouders (Postbus 501, 7940 AM Meppel). Tevens bestaat de mogelijkheid voor een mondelinge zienswijze. Dit dient nadrukkelijk te worden vermeld en van de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen van de gemeente Meppel.

Informatieavond
Op 28 september 2016 wordt van 19:30 uur tot 21:00 uur in zaal Oosterboer van het Stadhuis (Grote Oever 26 te Meppel) een informatieavond georganiseerd.

(foto: Binnenstadnieuws.nl)