Parkeerplaats centrum Zwartsluis

Zwartsluis - De Ondernemersvereniging Zwartsluis en de Stichting Fortresse hebben in samenwerking met de gemeente Zwartewaterland een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van het parkeerterrein aan de Molenstraat en Schoolstraat in het centrum van Zwartsluis. Op maandag 29 augustus 2016 wordt het plan toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst op locatie. Het betreft een conceptplan. Het definitieve ontwerp moet nog door de gemeenteraad worden vastgesteld.

Toelichting ontwerpplan op locatie
De informatiebijeenkomst op maandag 29 augustus vindt buiten op de locatie van het betreffende parkeerterrein plaats. Op de stoep, ter hoogte van Schoolstraat 14 en 16 in Zwartsluis, kunnen belangstellenden meer informatie krijgen over de toekomstige inrichting van het parkeerterrein. Medewerkers van de gemeente Zwartewaterland, vertegenwoordigers van de Ondernemersvereniging Zwartsluis en de Stichting Fortresse zijn van 18:30 tot 20:00 uur aanwezig voor een toelichting op de plannen en het beantwoorden van vragen. Het is niet nodig de hele bijeenkomst bij te wonen. Belangstellenden kunnen aansluiten op ieder gewenst moment tussen 18:30 en 20:00 uur. Bij slecht weer vindt de bijeenkomst binnen plaats op het adres Schoolstraat 16.

Kwaliteitsimpuls voor het centrum
Een belangrijke functie van het opnieuw in te richten parkeerterrein is het bieden van parkeergelegenheid aan het winkelend publiek in het centrum van Zwartsluis. Ondernemers en gebruikers ervaren de huidige inrichting als enigszins rommelig. Het nieuwe ontwerp gaat uit van een eenduidige en rustige uitstraling. Er komen meer parkeerplaatsen, omlijst door groen en hagen. Voor de bestrating worden gebakken stenen gebruikt. Uitvoering van de plannen zorgt voor een kwaliteitsimpuls aan het centrum van Zwartsluis.

Foto: Google Maps