Overleg aanloopstraten Meppel

Meppel - Op donderdagavond 2 juni organiseerde de gemeente een bijeenkomst voor vastgoedeigenaren in de aanloopstraten die naar het kernwinkelgebied van de stad leiden.

Aanleiding van de bijeenkomst zijn de verwachte blijvende veranderingen in de detailhandel, mede als gevolg van de opkomst van het webwinkelen. Het fysiek winkelen concentreert zich steeds meer in het kernwinkelgebied en dit brengt structurele leegstand in de aanloopstraten met zich mee.

Wethouder Roelof Pieter Koning: We brengen nu de situatie in de aanloopstraten in beeld. We zien verandering en verbetering als een gezamenlijke opgave van de vastgoedeigenaren en gemeente, samen met andere belanghebbenden zoals banken en makelaars. Alleen op deze wijze worden plannen breed gedragen en kunnen ze ook daadwerkelijk uitgevoerd worden. In dit stadium inventariseren we de mogelijkheden en suggesties.

Ruim zestig pandeigenaren en andere belanghebbenden bespraken de toekomst van de aanloopstraten. De vragen die centraal stonden waren: hoe krijgen we de panden weer vol bezet? Welke functies passen daarbij (wonen, werken enz.)? en wat moet er gebeuren om het gewenste perspectief te bereiken? Bewoners hebben hun mening gegeven bij de totstandkoming van het actieplan binnenstad, eind 2015. In dit stadium ligt de focus op vastgoedeigenaren van aanloopstraten conform de uitgangspunten van de RetailDeal. De avond startte met enkele korte inleidingen door achtereenvolgens wethouder Roelof Pieter Koning, gedeputeerde Henk Brink, Erik Struijlaart (RetailDeals) en deskundigen van bureau Colliers, betrokken bij het opstellen van de actualisatie van het gemeentelijke detailhandelsbeleid. Vervolgens wisselden de aanwezigen van gedachten tijdens rondetafelgesprekken.

Gedeputeerde Henk Brink: Je hoeft er niet voor gestudeerd te hebben dat we in winkelgebieden een probleem hebben, alhoewel Meppel het nog goed doet ten opzichte van het landelijk gemiddelde. We gaan voor sterke steden in Drenthe. Wij willen weer steden met een hart, steden met een DNA. De ondernemer bepaalt, niet de politiek. De provincie Drenthe wil samen met de gemeente faciliteren bij oplossingen.

Alle suggesties zijn door de gemeente verzameld en worden meegenomen in de Actualisatie van het Detailhandelsbeleid, die dit najaar aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Op veel fronten wordt samen gewerkt aan de binnenstad
De kracht van de Meppeler binnenstad ligt naast de historische panden, grachten en pleinen ook in de culturele en feestelijke evenementen en het winkel- en horeca aanbod. Toch staat ook in Meppel de binnenstad onder druk, vanwege de economie en door ontwikkelingen als webwinkelen. Het behouden en versterken van de aantrekkelijkheid en levendigheid van de binnenstad met haar bijzondere kenmerken ziet de gemeente als een gezamenlijke opgave. Daarom wordt op veel fronten samen gewerkt aan de binnenstad. Onder andere het actieplan binnenstad, de RetailDeal, het detailhandelsbeleid, de kwartiermaker binnenstad en de centrummanager maken hier deel van uit.

Foto: website Gemeente Meppel