Factory Outlet Assen

Assen - Het college van B en W van Assen wil meewerken aan de vestiging van een Factory Outlet Centre (FOC) in de nabijheid van het TT-circuit. Daarnaast wil het college een substantieel deel van middelen uit het Ruimtelijk Economisch Programma reserveren om de problemen in de Asser binnenstad aan te pakken. Dat stellen B en W voor in een voorstel aan de raad dat 28 januari wordt besproken.

Op basis van onderzoeken, inbreng van stakeholders en de gemeenteraad kiest het college voor én een FOC én een aantrekkelijke binnenstad. B en W willen gaan voor de kansen en hebben daarnaast ook oog voor de gevolgen

B en W stellen de raad voor om een bestemmingsplanprocedure te doorlopen die de vestiging van een FOC mogelijk maakt. Tegelijkertijd willen B en W het programma voor een aantrekkelijke binnenstad actualiseren, opstellen en uitvoeren. Daarbij hoort een investeringsprogramma dat in overleg met alle betrokken partijen moet worden vastgesteld. Het college neemt het initiatief voor overleg met stakeholders.

Het college vindt dat de uitkomsten van het zogeheten ladderonderzoek voldoende basis zijn voor het doorlopen van een bestemmingsplanprocedure. Door de komst van het FOC komen er structureel ruim 300 banen bij. Naar de overtuiging van B en W draagt het FOC daarom bij aan de versterking van de economische structuur.

Ook zien B en W het FOC als een impuls voor de toeristische aantrekkelijkheid van Assen, Drenthe en Noord-Nederland en vooral ook als een aanvulling op het toeristisch/recreatief aanbod. Daarnaast en ook los van de besluitvorming rond het FOC zet het college in op een aantrekkelijke binnenstad, die zich onderscheidt van andere binnensteden. Daarbij hoort volgens B en W een nieuw binnenstads- en investeringsprogramma dat samen met onder andere ondernemers en vastgoedeigenaren moet worden vastgesteld. Het college beschouwt de nieuwe visie van MKB-Binnenstad als een eerste aanzet.

Lees hier het raadsvoorstel van de Gemeente Assen.

Foto: website Gemeente Assen