college binnenstadstour meppel

Meppel - Op woensdag 16 januari 2019 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe een 'Binnenstadstour' gemaakt langs de zeven Drentse kernen om de eerste effecten en projecten te zien van het Binnenstadsfonds. Daarbij is het college van GS gesprekken aangegaan met de lokale bestuurders over de uitvoering van de plannen.

Binnenstadsplan
Namens de gemeente Meppel gaf wethouder Roelof Pieter Koning een presentatie over de ontwikkelingen in Meppel aan het college van GS.

Wethouder Koning: "We werken aan minder meters detailhandel, minder leegstand en méér kwaliteit in de Meppeler binnenstad. Een compleet winkelaanbod in combinatie met volop beleving op de gezellige pleinen en terrassen maken het totale plaatje van de Meppeler binnenstad compleet. Dat versterkt de regiofunctie en daarvoor komen bezoekers graag naar Meppel. Van iedere Euro die hier in de winkelstraat wordt uitgegeven komt 55 cent van buiten de gemeente. Die positie willen we verder uitbouwen. Meppel als aantrekkelijke stad om te wonen en te werken met leuke en bijzondere winkels. Maar ook om te recreëren, te genieten van het rijke evenementenaanbod of om vrienden en familie te ontmoeten".

Gedeputeerde Brink: "Meppel is één van de steden die goed aan de slag is met het Binnenstadsfonds. Een stad met een belangrijke regiofunctie, die echt werk maakt van de binnenstad. Complimenten!"

Ontwikkelingen aanjagen
"De herontwikkeling van de Kruisstraat is het eerste zichtbare project uit het Binnenstadsfonds van de provincie. Samen met de ontwikkeling van winkelcentrum de Keyserstroom en bioscoop Luxor ontstaat er kwaliteit aan de noordzijde van het centrum. Het is nu zaak om op meer plekken in het centrum de ontwikkelen aan te jagen en te faciliteren. Bijvoorbeeld de Kromme Elleboog, Bleekerseiland, de Urzo locatie, Swaenenborgh en Het Vledder”, aldus Brink.

Binnenstadsfonds
Het Binnenstadfonds steunt Drentse gemeenten bij de aanpak van winkelleegstand. Het fonds helpt om Drentse winkelgebieden aantrekkelijker te maken. De subsidie houdt maximaal een derde van de totale subsidiabele kosten in. Naast de provincie moeten gemeenten en bij voorkeur bedrijven bijdragen aan de aanpak van de binnensteden. Het fonds verdeelt € 13 miljoen over de gemeenten. Meppel ontvangt daarvan 2 miljoen.

Doel van bezoek
Doel van het bezoek van het college van Gedeputeerde Staten van Drenthe aan Meppel en de kernen Emmen, Coevorden, Assen, Hoogeveen, Beilen en Roden is om te kijken wat het effect is van het Binnenstadfonds. Waar maakt het fonds het verschil en wat zijn de successen. Maar ook discussie over waar het minder goed gaat en over toekomstige kansen en opgaven in de steden. Wat kunnen provincie en gemeente hierin voor elkaar betekenen.

(foto & tekst: Gemeente Meppel)