horeca deventer

Deventer - Als het aan het college ligt, krijgt de horeca volop de ruimte op de Brink en het Grote Kerkhof. Het college wil af van de maximumaantallen die er nu gelden en wil het bestemmingsplan aanpassen. Dit betekent dat horecaondernemers volop de ruimte krijgen op de Brink, de kop van de Brink en het Grote Kerkhof.

Er is veel vraag naar vrije panden, vooral op de Brink. Met het vrij geven komt het college tegemoet aan horecaondernemers die zich daar willen vestigen. Over de aanpassing is goed overlegd met Stichting Binnenstadsmanagement, horeca en de commissie Handel, Ambachten en Diensten. De ontwerpwijzigingsplannen liggen 6 weken ter inzage. Aansluitend gaan ze naar de raad.

Netjes regelen
Wethouder Liesbeth Grijsen: “Bij de vaststelling van het nieuwe horecabeleid was al duidelijk dat een meerderheid af wilde van de maximumregel. Nu regelen we dat ook netjes via het bestemmingsplan.” Wethouder Jan Jaap Kolkman. “De Brink en het Grote Kerkhof zijn prachtige pleinen, waar volop levendigheid is dankzij de cafés en restaurants. Die geven we de ruimte.”

Maximum
Nu geldt voor de binnenstad per deelgebied een maximum aantal horecagelegenheden. Bij de vaststelling van het Horecabeleid Deventer 2016-2020 is besloten voor de Brink in 2018 het maximumaantal los te laten. De bestemmingsplannen wijzigen is daarvoor nodig. Er is eerder al besloten dat er op het Grote Kerkhof geen maximum geldt, ook dat moet nog geregeld in het bestemmingsplan.

(foto: gemeente Deventer)