foc assen

Assen - Geen geen Factory Outlet Centrum (FOC) voor Assen. De provincie heeft besloten niet met een voorstel voor een outletcenter te komen, waarmee het plan definitief van de baan is. Detailhandel Nederland, MKB Noord en InRetail zijn blij met dit besluit. Ook staan onder andere gemeenten Hoogeveen, Veendam, Smallingerland en Stadskanaal achter dit besluit.

De komst van FOC zou desastreuze gevolgen kunnen hebben voor de retail in de regio. De binnenstad van Assen, de provinciehoofdstad, heeft een leegstand van 21,9%, dat is bijna drie keer zoveel als het landelijk gemiddelde van 7,8%. (bron: Locatus). De komst van FOC zou de leegstand alleen maar versterken.

Irma IJdens, secretaris lokale belangen bij Detailhandel Nederland legt uit: “De rapporten geven aan dat ruim 60% van alle bestedingen in een FOC gedaan wordt door bezoekers van binnen de straal van 30 autominuten. Dat zijn de inwoners van Assen. En zij geven een euro maar één keer uit. De omzet die daarmee uit onze markt gehaald wordt heeft een negatief effect op de leegstand in onze steden en dorpen en daarmee de gezelligheid en leefbaarheid. Retail is een verdringingsmarkt. De enige groei van retail is op internet. Elke nieuwe fysieke winkel zal een andere laten verdwijnen. Het effect van FOC zou daarmee ondermijnend zijn voor de retail in de hele regio. Dit zou honderden (familie)bedrijven met vast personeel hard treffen.”

Nu het plan van de baan is, kan de regio gezamenlijk verder aan de slag, met enerzijds duidelijke focus op de binnensteden en dorpskernen en anderzijds een bovenregionale leisure attractie die niet kannibaliseert op de binnensteden en dorpskernen, aldus Detailhandel Nederland.

Foto: Gemeente Assen
Tekst: Detailhandel Nederland