assen

Assen - De komende jaren investeert de gemeente Assen 3 miljoen euro in de versterking van de binnenstad. Daar bovenop wordt een bijdrage gevraagd van 3 miljoen uit het provinciale Binnenstadsfonds, aangevuld met 3 miljoen van private partijen. Het geld wordt onder meer ingezet voor de vernieuwing van het Koopmansplein. Deze investeringen komen bovenop de 2 miljoen die in 2017 al door de gemeente gereserveerd is voor de binnenstad.

Vernieuwing, versterking en verkleuring
Met de begin februari gepresenteerde uitvoeringsprogramma Binnenstad 2018-2021 zijn de ambities uit de vorig jaar vastgestelde gezamenlijke binnenstadsvisie vertaald in acties, projecten en maatregelen die vooral bij de gemeente liggen of waarin de gemeente een grote rol speelt. Het programma omvat onder de naam ‘Vernieuwing, versterking en verkleuring’ een groot aantal kleine en grote ingrepen in de binnenstad. Deze ingrepen sluiten aan bij de investeringen die de gemeente de afgelopen jaren heeft gedaan, met als aansprekende voorbeelden de gebieden rond de Brink en de Vaart.

Het Koopmansplein moet het nieuwe winkelhart Koopmanskwartier worden. Daarvoor zijn grootschalige ingrepen nodig. Vanuit de gemeente in het plein en de omliggende openbare ruimte, vanuit private partijen in het vastgoed en vanuit ondernemers om te zorgen voor levendigheid op en rond het plein.

Ook richt het programma zich onder meer op het aantrekkelijk maken van de winkelstraten rond het Koopmanskwartier, bijvoorbeeld door panden en straten anders aan te kleden als het gaat om gevels, nieuwe verlichting en straatmeubilair. In een aantal straten, waaronder de Oudestraat, lopen al succesvolle initiatieven van ondernemers en vastgoedeigenaren in samenwerking met de gemeente.

In de winkelstraten aan de randen van de binnenstad vinden grote veranderingen plaats. Als gevolg van de aantrekkende economie en groeiende woningmarkt is veel leegstaande detailhandel getransformeerd naar nieuwe functies als wonen, horeca of zakelijke dienstverlening, zoals de voormalige Hommeslocatie. In 2016/2017 is al circa 8000 m2 winkel- en kantoorruimte van functie gewijzigd. Op basis van de plannen en bouwaanvragen die er nu liggen is de voorlopige inschatting dat in 2018-2019 nog eens ruim 12.000 m2 retail en 3000 m2 kantoren een andere functie gaan krijgen. Deze ontwikkelingen passen in de visie Binnenstad. De gemeente stelt een stimuleringsfonds in om dit proces nog verder te versnellen.

Het uitvoeringsprogramma wordt ondersteund door de binnenstadsorganisatie in oprichting, waarin vertegenwoordigers van cultuur, vastgoed, retail, horeca en toerisme zitting hebben. Na behandeling in de gemeenteraad wordt de subsidieaanvraag voor het Binnenstadsfonds bij de provincie ingediend.

(foto: Gemeente Assen)