stadskanaal centrum

Stadskanaal - Ondernemers die goede plannen hebben voor het centrum van Stadskanaal, kunnen gebruik maken van de Subsidieregeling Stimulering Detailhandel Centrum Stadskanaal 2018. Deze regeling is een instrument voor de uitvoering van het Centrumplan, waarvoor de gemeenteraad 4,2 miljoen euro beschikbaar heeft gesteld. Hiermee wordt een compacter en aantrekkelijker winkelcentrum gerealiseerd.

De Subsidieregeling richt zich op een aantal zaken: gevelverbetering van bestaande panden, het verplaatsen van winkels naar het compactere kernwinkelgebied en het herbestemmen en transformeren van vrijkomende panden. Voor de uitvoering van de regeling is in totaal 1,15 miljoen euro beschikbaar.

Naast de verdere professionalisering van het ondernemerschap zijn de fysieke aanpak van het centrum en de herinrichting van de openbare ruimte belangrijke randvoorwaarden om tot een aantrekkelijker en compacter winkelcentrum te komen. De subsidieregeling is medio februari digitaal in te zien en te gebruiken via de gemeentelijke website.

(foto: gemeente Stadskanaal)