horeca deventer

Deventer - De vrije openingstijden in de binnenstad en het Havenkwartier in Deventer blijven van kracht. De evaluatie van de pilot vrije openingstijden van ruim een jaar laat over het algemeen een positief resultaat zien.

Op verzoek van de horeca om meer flexibiliteit en vrij ondernemerschap is op 1 mei 2016 de pilot Vrije Openingstijden gestart. Vanaf die datum konden deelnemende horecaondernemers in de binnenstad en het Havenkwartier onder voorwaarden op vrijdagnacht, op zaterdagnacht en op vastgestelde feestdagen vrije openingstijden hanteren.

Ondernemers positief
De ervaringen van bewoners en ondernemers zijn nu geëvalueerd. Het hanteren van vrije openingstijden is positief ervaren door de horecaondernemers. Zij ervaren een toegenomen omzet door bezoekersaantallen. Bovendien is de veiligheid van ondernemers en personeel toegenomen, er is een betere spreiding van vertrekkende bezoekers en de binnenstad is verlevendigd.

Meer veiligheid
Uit de cijfers van de politie blijkt dat het aantal incidenten iets gedaald is, dat de politie minder overlast ervaart en dat het niet gelijktijdig vertrekken van de bezoekers de-escalerend werkt.

Bewoners overwegend positief
En hoewel de resultaten van de bewoners enquête geen eensluidend beeld geeft, zijn de deelnemers van het bewonerspanel overwegend positief.

Maar ook kanttekeningen
Bewoners geven aan dat zij last hebben van geluidsoverlast van vertrekkende bezoekers, roken op de terrassen, pleinen en straten. Deze overlast werd ook al ervaren voor de pilot. Bij vrije openingstijden houdt de overlast wel langer aan en gaat het om een groter gebied. Dat vraagt de aandacht. De gemeente gaat hierover met omwonenden in gesprek.

Ondernemers in het Havenkwartier kunnen 12 keer gebruik maken van vrije openingstijden.

(foto: gemeente Deventer)