kampen

Kampen - De gemeente Kampen zet een interactief traject 'Hanzeborden' in om samen met belanghebbenden op een leuke, creatieve en leerzame manier na te denken over de toekomst van de binnenstad. De eerste bijeenkomst is medio november. Verscheidene bewoners, ondernemers en belanghebbenden uit Kampen zijn uitgenodigd om mee te doen.

Dinsdag 31 oktober om 19.30 uur organiseert de gemeente samen met de Stadsbeweging Overijssel een stadscafé in de Stadskazerne. Op deze avond gaat men onder andere verder in op het Hanzeborden en de achtergronden ervan. Er komt ook een online mogelijkheid mee te denken.

De gemeente Kampen heeft de ambitie om samen met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden te werken aan de toekomst van de binnenstad. Dit wil de gemeente onder andere doen door gezamenlijk de Detailhandelsvisie 2015 (Recreatieve Binnenstad!) en de Retaildeal verder te concretiseren, zodat er een start gemaakt kan worden met de uitvoering. De gemeente wil zo veel mogelijk ideeën ophalen en bepalen wat belangrijk is voor de binnenstad om dit vervolgens gezamenlijk tot uitvoering te brengen.

Hiervoor is een werkwijze ontwikkeld speciaal voor de gemeente Kampen: Hanzeborden. Dit is een traject op basis van serious games. Met deze games prikkel je de creativiteit van de deelnemers en kom je snel tot goede en, nog belangrijker, gedeelde en gedragen inzichten.

Hanzeborden bestaat uit drie avonden waarin men samen stapsgewijs actiepunten gaat bepalen om tot een agenda voor de binnenstad komen. Deze acties kunnen variëren van bijvoorbeeld het organiseren van specifieke evenementen, het opknappen van een deel van de stad of andere functies op plekken toelaten wat nu nog niet mogelijk is. Aan het eind van het traject worden vervolgens werkgroepen opgezet om de ideeën en acties tot uitvoering te brengen.

(foto: gemeente Kampen)