kwartiermaker assen

Assen - Martin Bosch, zelfstandig strategisch adviseur bij de Laar, gaat vanaf 7 augustus aan de slag als onafhankelijk kwartiermaker voor de binnenstad van Assen. Martin Bosch heeft de opdracht om voor 1 januari 2018 de nieuwe bestuurs- en uitvoeringsorganisatie (inclusief TT Festival) voor de binnenstad vorm te geven. Ook komt er een binnenstadsakkoord en -convenant en gaat hij aan de slag met een gezamenlijke werkagenda voor 2017-2018. Hij gaat dat in nauwe samenwerking met de partijen uit de binnenstad doen.

Om te komen tot een krachtige binnenstad zijn samenwerking, draagvlak, commitment en heldere afspraken essentieel. Dat werkt als inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren, investeerders, belangenorganisaties en gemeente de handen ineen slaan. De onafhankelijke kwartiermaker onderzoekt de komende maanden samen met de betrokken partners hoe de rolverdeling tussen deze partijen het beste vorm kan krijgen.

Benoeming
De aanstelling van een onafhankelijke kwartiermaker vloeit voort uit de op 11 april gepresenteerde gezamenlijke binnenstadsvisie van horeca, cultuur, detailhandel, vastgoed, toerisme/leisure en de gemeente. De benoeming van Martin Bosch in deze functie is een gezamenlijke keuze van al deze bij de binnenstadsontwikkeling betrokken partijen. Bosch is een zeer ervaren adviseur op het gebied van samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven. Hij zette meerdere keren organisaties op om dit type publiek-private samenwerking te versterken. Dat deed hij vanuit managementposities bij de overheid, als kwartiermaker en algemeen directeur van NV Port of Den Helder en sinds zes jaar vanuit zijn eigen adviesbureau de Laar.

(foto: website gemeente Assen)