hoogeveen binnenstad

Hoogeveen - Wethouder Bert Otten heeft op 5 juli namens het college van B&W van Hoogeveen de aanvraag voor het provinciale Binnenstadsfonds overhandigd aan het college van Gedeputeerde Staten. Hoogeveen is de eerste Drentse gemeente die een aanvraag bij de provincie Drenthe indient. De provincie heeft besloten een Binnenstadsfonds in te stellen met een totaal bedrag van dertien miljoen euro. Hoogeveen krijgt hiervan twee miljoen euro om noodzakelijke ingrepen in de binnenstad financieel aan te jagen en (mede) mogelijk te maken.

Wethouder Bert Otten: "De bijdrage vanuit het Binnenstadsfonds kunnen we in Hoogeveen goed gebruiken. In het Hoogeveense stadscentrum staat 10.000 m2 winkelvloeroppervlak leeg. Om in de toekomst vitaal te blijven moet het centrum compacter en kleiner worden. Dat staat in onze geactualiseerde Ontwikkelingsvisie Stadscentrum 2017." Om een verhuizing van winkels naar het (kern)winkelgebied te stimuleren kunnen ondernemers gebruik maken van een stimuleringsregeling. De provinciale bijdrage vanuit het Binnenstadsfonds wordt voor deze regeling gebruikt.

Ontwikkelingsvisie Stadscentrum 2017
Onlangs heeft de gemeenteraad van Hoogeveen de geactualiseerde Ontwikkelingsvisie Stadscentrum 2017 vastgesteld. Deze visie is een vervolg op de ontwikkelingsvisie die in 2008 is gemaakt. Samen met betrokkenen in het Hoogeveense centrum is de visie het afgelopen jaar tegen het licht gehouden en is de opgave voor de komende jaren bepaald. Een aantrekkelijk en toekomstbestendig winkel-, werk- en woongebied waar de consument graag terug komt om te verblijven. Dat is wat het centrum van Hoogeveen wil zijn. De totale kosten voor het uitvoeren van de visie zijn geraamd op circa twaalf miljoen euro.

Over het Binnenstadsfonds
Vorig jaar is samen met de Drentse gemeenten de Retailagenda Drenthe 2016-2019 gemaakt. Door middel van onder andere het Binnenstadsfonds worden middelen beschikbaar gesteld om de winkelgebieden en dorpscentra aantrekkelijk te maken. Het Binnenstadsfonds is bedoeld voor de zeven steden en regionale verzorgingskernen Assen, Emmen, Hoogeveen, Meppel, Roden, Beilen en Coevorden. Gemeenten moeten (om gebruik te kunnen maken van het Binnenstadsfonds) aan de hand van een concreet toekomstplan een formele aanvraag indienen bij het college van Gedeputeerde Staten.

(foto: gemeente Hoogeveen)