Ideeenboek raalte

Hoe kan de uitstraling van het centrum van Raalte aantrekkelijker worden? Om dit te weten te komen openen de Raalter Ondernemersvereniging (ROV) en de gemeente Raalte jouw input nodig. We openden op 16 en 17 juni al een ideeënwinkel in het centrum van Raalte. Massaal is er input gegeven. Je kunt nu ook digitaal je mening delen.

Je geeft je mening kunnen aan de hand van foto’s van het centrum en beelden van hoe het centrum er uit kan zien

Een aantrekkelijke uitstraling van het centrum heeft met veel dingen te maken. Het gaat er dan niet alleen om of de gevels aantrekkelijk zijn en hoe koopwaar op straat wordt uitgestald. Ook de inrichting van straten en pleinen met bankjes, groen, bewegwijzering en voorzieningen als fietsenstallingen en kunst op straat horen hier bij.

Het inspiratieboek
De wensen van bezoekers van het centrum worden gebundeld in een inspiratieboek. Dit boek bevat afbeeldingen van de gewenste uitstraling van het centrum.

Winkeliers en vastgoedeigenaren die aangesloten zijn bij de ROV willen het boek gebruiken om de uitstraling van de panden te verbeteren. De gemeente gebruikt het ideeënboek als inspiratie voor nieuwe ontwikkelingen in het centrum, denk hierbij aan de inrichting van het plein aan de Grote Markt.

Achtergrond
In 2015 hebben het ROV en de gemeente een centrumvisie voor Raalte opgesteld om het centrumgebied verder te versterken. De visie benoemt concrete acties zoals het maken van een inspiratieboek voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het centrum. Aan die actie wordt nu uitvoering gegeven.

gemeenet raalte(foto: gemeente Raalte)