centrum balk

De Fryske Marren - Samen met de provincie heeft de gemeente De Fryske Marren onderzoek laten doen naar de drie grote kernen in de gemeente, Balk, Lemmer en Joure. Daarbij is gekeken naar het aanbod van winkels en horeca, het verzorgingsgebied en de beleving van de consument.

Waarom dit onderzoek?
De afgelopen jaren zijn er veel ontwikkelingen gaande in de detailhandel en horeca. Denk daarbij aan de toegenomen verkoop via internet, leegstand in centra en de economische crisis. Al deze ontwikkelingen vragen om nieuw beleid richting de toekomst. Het rapport geeft handvaten voor ondernemers en gemeente om hier mee aan de slag te gaan.

Aan de slag
Samen met winkeliersverenigingen, MKB en provincie gaat de gemeente met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag.

Download het koopstromenonderzoek voor provincie en gemeente.

(foto: Google Maps)