binnenstad meppel woldstraat

Meppel - De gemeente Meppel past haar plannen voor de komende periode aan. Het college van burgemeester en wethouders ziet maatschappelijke en economische ontwikkelingen, die het noodzakelijk maken te investeren in de kwaliteit van Meppel. Daarom is zij begonnen met het herijken van het uitvoeringsplan van de Structuurvisie.

In het uitvoeringsplan staan alle opgaven vermeld, waaraan Meppel de komende jaren gaat werken. Dat gaat bijvoorbeeld om de bouw in Nieuwveense Landen en Nijeveen en de wijkontwikkeling Koedijkslanden. Dit uitvoeringsplan uit 2014 wordt actueel gemaakt. Onder meer is een impuls voor de binnenstad nodig, omdat de economische crisis en online winkelen tot flinke leegstand hebben geleid. Dus komen plannen voor de binnenstad nieuw binnen of hoger op de prioriteitenladder.

Plannen en geld
Ook bestaan verschillende andere ideeën voor het opstuwen van Meppel in de vaart der volkeren. Zo zijn er ideeën om het Transformatiegebied Noordpoort of het stationsgebied een impuls te geven. Ook kan de omgeving van het (te vernieuwen) ziekenhuis en het Kraton worden herontwikkeld, waarbij De Bekinkbaan in het uiterste geval omgezet zou kunnen worden in een tunnel onder het spoor. Maar dat kost enorm veel geld en dat heeft Meppel voorlopig niet.

Wethouder Roelof Pieter Koning: "Daarom zijn we naarstig op zoek naar andere financiële bronnen. Want we willen de inwoners van Meppel niet op hogere kosten jagen."

Input ophalen en verwerken
De komende maanden hopen raad en college op verschillende manieren reacties uit de samenleving. Ook wordt nader gesproken in de gemeenteraad. Als die input geleverd is, wordt in het najaar een concreet voorstel gedaan over de opgaven voor de komende vier jaar en welke daarná aan de beurt komen. Daarbij worden van de opgaven voor de eerste tien jaar ook de kosten geraamd. De eerste versie van het actuele uitvoeringsplan komt in mei 2017 in de gemeenteraad.

(foto: Binnenstadnieuws.nl)