krachtige binnenstad assen

Assen - Een economisch krachtige, aantrekkelijke en vitale binnenstad, in de landelijke top 25 van binnensteden met een regionale betekenis. Dat is het belangrijkste doel uit de binnenstadsvisie van Assen die Bas Doets op 11 april j.l. presenteerde aan alle betrokken partijen. Doets is in 2016 als externe procesmanager aangetrokken voor de Asser binnenstad. In opdracht van MKB Assen en de gemeente Assen heeft hij samen met alle partners in de binnenstad – horeca, cultuur, retail, vastgoed en toerisme/leisure en gemeente – een toekomstvisie opgesteld.

De basis van de nieuwe visie wordt gevormd door drie pijlers: Assen als comfortabele familiestad, cultuurhistorische hoofdstad van Drenthe en ondernemende, innovatieve en toekomstbestendige stad. Het Koopmansplein moet een levendig stadshart worden. Omringd door een compact winkelgebied met duidelijke routes naar de toeristische hoogtepunten van de stad. Waarbij de horeca de verbindende schakel is tussen cultuur en winkelgebied. Dit alles aangevuld met aantrekkelijke woon-werkstraten en meer groen.

Integrale aanpak
Daarvoor wordt een integrale aanpak op zes thema’s voorgesteld: de compacte en complete binnenstad, de prettige en comfortabele binnenstad, de bereikbare binnenstad, de historische, culturele en actieve binnenstad, de gastvrije en ondernemende binnenstad en de goed bekende binnenstad. Daarbij wordt de samenwerking tussen alle genoemde partners uitgebouwd en structureel gemaakt, zodat de plannen ook met kracht kunnen worden uitgevoerd.

Proces
De visie is nu aangeboden aan alle betrokken partners. Deze gaan zich de komende periode uitspreken over deze visie en de beoogde samenwerking. Bekijk de publieksversie van de binnenstadsvisie hier en de promotiefilm op Youtube hier.

(foto: Gemeente Assen)

logo assen