hart voor emmeloord

Emmeloord - Op zaterdag 8 april zijn inwoners en ondernemers uit Emmeloord tussen 14.00 en 19.00 uur van harte welkom in het stadscafé in de Lange Nering 38 (voormalig pand Bertus ten Hoor). Daar kunnen zij reageren op de varianten voor de toekomst van Stadshart Emmeloord.

Duidelijke richting
Afgelopen jaar heeft de samenleving zich uitgesproken over de toekomst van Stadshart Emmeloord. De voorkeur ging uit naar een Compact Centrum. Het college en de gemeenteraad hebben die voorkeur overgenomen. Daarmee is een duidelijke richting afgesproken. Het centrum moet compacter en gezelliger worden, gevarieerd blijven, eigen en duurzaam zijn. Een sfeervol gebied met ruimte voor evenementen en gratis parkeren.

Hoe ziet een Compact Centrum er uit?
Een Compact Centrum kan er verschillend uitzien. Want hoe zorg je dat het gezelliger wordt? Wat gebeurt er met De Deel? Is er behoefte aan extra woningen in het centrum? Wat is de marktruimte voor winkels en supermarkten? En zo ja, waar dan? Hoeveel parkeerplaatsen zijn er nu en in de toekomst echt nodig?

Drie stedenbouwkundige varianten
Deze vragen hebben we de afgelopen periode verder onderzocht. Daarnaast is de gemeente in gesprek gegaan met ondernemers, eigenaren, potentiële investeerders, de gemeenteraad en de Adviesgroep, waarin ook inwoners meedoen. Het resultaat van de onderzoeken en de inbreng vanuit de diverse gesprekken is verwerkt in drie (stedenbouwkundige) varianten voor een Compact Centrum. In het stadscafé verneemt de gemeente graag de reacties hierop. Wat is er goed en wat spreekt minder aan?

Hoe verder?
Een Open Plan Proces kost tijd. Tegelijk wil iedereen graag snel resultaten zien van de inspanningen die we met elkaar leveren. Terecht wordt de vraag gesteld; wanneer gaat de schop de grond in? Oftewel: wanneer wordt De Deel aangepakt, de openbare ruimte, de bereikbaarheid, enzovoort?

Uiteindelijk toe naar één voorkeursvariant
De reacties op de verschillende varianten worden vertaald in een voorkeursvariant. Deze legt de gemeente dan nog een keer voor, opnieuw in een stadscafé. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit en is duidelijk wat er in het Compact Centrum gaat gebeuren. In 2018 kan dan worden gestart met de aanpak van De Deel. In 2018 en in 2019 worden woningbouw, winkels en supermarkten aangepakt.

Er is al werk in uitvoering
Vooruitlopend op de keuze voor de uitwerkingsvariant is men op een aantal plekken in het Stadshart al begonnen. De locatie van de voormalige flats zijn van een tijdelijke inrichting voorzien en er is een Winterplein in december en januari georganiseerd. Naar verwachting wordt de rotonde bij de Koningin Julianastraat in de tweede helft van 2017 gerealiseerd. Hiermee zet de gemeente een eerste stap in het verbeteren van de bereikbaarheid en de veiligheid van het centrum.

Zie voor meer achtergronden www.hart-voor-emmeloord.nl en de Facebookpagina van Hart voor Emmeloord.

(foto: Hart voor Emmeloord)