dedemsvaart

Hardenberg - De gemeente Hardenberg werkt samen met retailondernemers en vastgoedeigenaren aan sterke en vitale winkelcentra. De focus ligt daarbij op de winkelgebieden in de centra van Hardenberg en Dedemsvaart. De overige kernen hebben een lokale boodschappenfunctie. De ambities voor de winkelgebieden zijn vastgesteld in de detailhandelsstructuurvisie. De gemeenteraad bespreekt de visie op 10 en 24 januari 2017. Daarna wordt de detailhandelsstructuurvisie ter inzage gelegd.

Samen met ondernemers werkt de gemeente Hardenberg aan compacte en aantrekkelijke winkelgebieden, zowel in de grote als in de kleinere kernen. Dit gebeurt onder andere met actieplannen voor de centra van Hardenberg en Dedemsvaart. Eén van de actiepunten uit deze plannen is het opstellen van een actuele detailhandelsstructuurvisie.

De vorige detailhandelsstructuurvisie dateert uit 2002 en is vanwege de huidige ontwikkelingen en dynamiek in het winkellandschap achterhaald.

Actueel en flexibel
De nieuwe detailhandelsstructuurvisie is samen met ondernemers en vastgoedeigenaren opgesteld. Zo is er een online enquête gehouden, zijn er dialoogsessies en een masterclass georganiseerd en zijn tijdens creatieve sessies gesprekken gevoerd over de toekomst van de detailhandel in de grote en kleine kernen.

Al deze input is verwerkt in een actuele detailhandelsstructuurvisie die zich richt op de komende vijf jaar, met de nodige flexibiliteit om in te kunnen spelen op ontwikkelingen. De visie bestaat uit een algemeen detailhandelsbeleid voor Hardenberg en een specifieke visie voor de kernen Hardenberg, Dedemsvaart en de kleine kernen die over een winkelfunctie beschikken.

Visie
In de visie is de ambitie verwoord dat de gemeente Hardenberg over 5 jaar over een vitale detailhandelsstructuur moet beschikken, met complementaire winkelgebieden met een compleet aanbod in een comfortabele winkelomgeving.

Dagelijkse voorzieningen zijn gespreid over de gemeente. Leegstand is teruggebracht, het detailhandelsaanbod is eigentijds en randvoorwaarden als bereikbaarheid, parkeren en een nette openbare ruimte zijn op orde. De visie zet daarmee in op behoud en versterking van de winkelcentra, waarbij de focus ligt op de centrumgebieden van Hardenberg en Dedemsvaart.

Recreatief winkelgebied
Hardenberg centrum vormt het recreatieve winkelgebied voor de regio, met een compleet aanbod aan dagelijkse (supermarkt, persoonlijke verzorging) en niet-dagelijkse (mode & luxe, vrije tijd) winkels en een breed aanbod aan horeca en leisure. De toekomstige ontwikkeling is gericht op het compacter maken van het kernwinkelgebied waarvan de Voorstraat/Oosteinde, de Markt en het Van Wevelinckhovenplein de spil vormen.

In en rond het kernwinkelgebied liggen supermarkten als trekkers. Door functies te clusteren kan bijvoorbeeld een ‘versstraatje’ ontstaan. In de aanloopgebieden liggen winkels die vooral doelgericht bezocht worden naast zakelijke dienstverlening, cultuur, zorg en wonen.

Buiten deze gebieden is in principe geen detailhandel meer gewenst. De inzet is om deze gebieden te transformeren tot aantrekkelijke locaties voor wonen, werken of voorzieningen.

Boodschappencentrum-plus
Dedemsvaart is volgens de visie een 'boodschappencentrum-plus', met een compleet aanbod aan dagelijkse winkels, een basispakket aan niet-dagelijkse winkels en een ondersteunend aanbod aan horeca en diensten. De inzet is ook hier een compact kernwinkelgebied dat zich concentreert rond de Markt en het zuidelijke deel van de Julianastraat. De Wisseling en Julianastraat-Noord zijn aangemerkt als aanloopgebied.

Lokale boodschappenfunctie De winkelgebieden in Balkbrug, Bergentheim, De Krim, Gramsbergen en Slagharen en in de wijken in Hardenberg hebben een lokale boodschappenfunctie. Hier is vooral aandacht voor behoud van een supermarkt in combinatie met andere voorzieningen. Perifere detailhandel (doe-het-zelf, tuincentra en woninginrichting) wordt zoveel mogelijk geconcentreerd op bedrijvenpark Haardijk in Hardenberg.

Transformatiefonds
In de detailhandelsstructuurvisie zit een uitvoeringsprogramma met activiteiten die kunnen worden uitgevoerd. Eén van de activiteiten is een haalbaarheidsonderzoek naar een 'transformatiefonds'. Dit fonds kan worden ingezet om bijvoorbeeld vastgoedeigenaren te stimuleren hun pand geschikt te maken voor nieuwe functies of voor acquisitie.

Ter inzage
Het college van B&W heeft het concept van de detailhandelsstructuurvisie aan de gemeenteraad aangeboden. De gemeenteraad bespreekt de visie in de oriënterende ronde van 10 januari en neemt op 24 januari 2017 een besluit. Daarna wordt de visie gedurende zes weken ter inzage gelegd.

(foto: gemeente Hardenberg)