Binnenstad Hattem

Hattem - Ondernemersvereniging Hattem (HAVO) en de gemeente Hattem ondertekenen donderdag 8 december een convenant. In het convenant spreken de HAVO en de gemeente af om samen te werken aan de kwalitatieve versterking van de binnenstad van Hattem.

Het convenant vloeit voort uit de detailhandelsvisie 'De Vesting Vitaal' die de gemeenteraad in februari 2016 vaststelde. Voorzitter van de HAVO Klaas van Dieren en wethouder Doret Tigchelaar zetten hun handtekening onder het convenant.

In het convenant staan 17 concrete maatregelen die de HAVO en de gemeente al dan niet samen gaan uitvoeren of momenteel al uitvoeren. Bijvoorbeeld een onderzoek naar de mogelijkheden om de weekmarkt te verplaatsen naar de binnenstad, het opstellen en uitvoeren van een marketingplan voor de Hattemer binnenstad, een fietsplan om fietsen in de binnenstad zo optimaal mogelijk te faciliteren en het beter benutten van de parkeergarage onder het Tinneplein om (kort-)parkeerplaatsen in en rond de historische binnenstad te ontlasten.

Wethouder Doret Tigchelaar is erg blij met het convenant: "Zowel voor de gemeente als voor de ondernemers in Hattem is het belangrijk dat de binnenstad aantrekkelijk is en goed functioneert. Er zijn de laatste jaren ontwikkelingen die het aanbod van winkels en andere voorzieningen onder druk zetten. Een voorbeeld hiervan is de trend dat mensen steeds meer online hun boodschappen en bestellingen doen. Samen met de HAVO en vastgoedeigenaren hebben we in de detailhandelsvisie een toekomstvisie voor de binnenstad bepaald. Met dit convenant zetten we nu de volgende stap en zorgen we dat de historische binnenstad aan levendigheid wint. We maken samen de binnenstad aantrekkelijker voor onze inwoners, bezoekers uit de regio en voor toeristen."

Ook voorzitter van de HAVO Klaas van Dieren is enthousiast: "De partijen vinden meer dan ooit dat de regie rond de ontwikkelingen in de binnenstad nadrukkelijk een gezamenlijke verantwoordelijkheid is geworden. Doel van het convenant is dan ook om gezamenlijk krachten en middelen te bundelen ten behoeve van het ontwikkelen van onze lokale economie, aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de binnenstad. We moeten zorgen dat mensen de binnenstad ervaren als een warm bad. De consument heeft natuurlijk ook een verantwoordelijkheid. Inwoners van Hattem hebben zelf baat bij een bruisende binnenstad. Dat betekent dat ze ook bereid moeten zijn hun lokale ondernemers te steunen: koop je kaas bij de lokale kaasboer en je vlees bij de slager! Ga naar de lokale ondernemer! We zijn als HAVO blij met deze stap waarbij alle partijen zich zullen inspannen zoals in het convenant is vastgelegd voor de komende jaren. Hattem zit op goud en daar moeten we samen aan werken."

(foto: Gemeente Hattem)